Kvalita vody v Moravskoslezském kraji

2017-07-31 01:01:12 KOUPÁNÍ.cz
Zpráva Krajské hygienické stanice v Opavě

V první polovině tohoto týdne počasí koupání moc nepřálo, na víkend však předpověď slibuje příjemné letní teploty, které mohou lákat ke koupání v přírodních nádržích.

V tomto týdnu byly provedeny odběry vzorků ze sledovaných nádrží v okrese Frýdek – Místek (nádrže Brušperk, Baška, Olešná a Žermanická přehrada) a na Novojičínsku (Kacabaja, Větřkovice, Čerťák a Údolí mladých).

Brušperk hrozí sinicemi a cerkáriemi

Kvalita vody na uvedených vodních plochách je i nadále vhodná ke koupání s výjimkou jediné, a to nádrže Brušperk na Frýdeckomístecku. Koupání v této nádrži se nedoporučuje s ohledem na výskyt sinic ve vodě, jejichž množství se oproti minulému týdnu zvýšilo na hodnoty, které již mohou způsobit problémy nejen vnímavým jedincům, ale i běžné populaci.

Navíc je tato nádrž riziková s ohledem na potvrzení přítomnosti cerkárií ve vodě v minulých koupacích sezónách. Cerkárie mohou u koupajících se vyvolávat zánět kůže, projevující se vznikem vyrážek a výrazným svěděním (cerkáriová dermatitida). Počátkem tohoto týdne byly na Krajskou hygienickou stanici Mosravskoslezského kraje hlášeny dva případy, které popisovaly vznik velmi svědivé vyrážky po koupání v této nádrži.

1.jpg

V souladu s monitorovacím kalendářem zajistil provozovatel Sportovně rekreačního areálu v Hlučíně kontrolu kvality vody v jezeře. Laboratorní analýzy potvrdily vyhovující kvalitu vody. Rovněž vyhovující výsledky byly získány kontrolními rozbory vzorků, odebraných z nádrže ke koupání bez úpravy vody – tzv. bazénu B1, která je v areálu rovněž využívaná ke koupání.

Koncem minulého týdne byly odebrány vzorky ke kontrole kvality vody provozovatelem nádrže ke koupání Heipark v Tošovicích na Novojičínsku. Na základě výsledků laboratorních rozborů je voda hodnocena jako vhodná ke koupání bez zdravotních rizik.

Diskuze