Baška má zákaz koupání

2018-08-02 16:22:06 KOUPÁNÍ.cz
Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Pravidelné monitorování kvality vody ke koupání v přírodě prováděli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje na Bruntálsku (3 místa na nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Bohušov a Edrovice), v okrese Karviná (3 místa na Těrlické přehradě) a na Opavsku (Stříbrné jezero a nádrž v Budišově nad Budišovkou).

K ověření vývoje nevyhovující kvality vody byly zajištěny i mimořádné odběry na nádržích Brušperk a Baška v okrese Frýdek Místek.

Baška: sinice

Výsledky laboratorních analýz prokázaly výrazné zhoršení kvality vody v nádrži Baška. Množství toxických sinic ve vodě dosáhlo hodnot, na základě kterých byl vydán zákaz koupání.

Brušperk: cerkárie a sinice 

Voda ke koupání není nadále vhodná v nádrži Brušperk, a to především s ohledem na prokázanou přítomnost cerkárií ve vodě, navíc se ve vodě vyskytují ve zvýšeném množství sinice.

Těrlická přehrada: cerkárie

Dne 31. července 2018 obdržela KHS MSK podnět občana, který zaznamenal u dvou dětí po koupání na Těrlické přehradě v lokalitě Pacalůvka velmi svědivou vyrážku. Po návštěvě dermatologa bylo lékařem vysloveno podezření na nákazu cerkáriovou dermatitidou. Informace o vzniku svědivé vyrážky po koupání byla dále telefonicky potvrzena u dalších osob.

Po vyžádání doplnění informací byl následujícího dne v označené lokalitě proveden sběr plžů, kteří mohou vylučovat původce uvedené nákazy. Plži byli předáni k odbornému vyšetření do laboratoře. Laboratorní analýzou nalezených plžů nebylo zjištěno vylučování cerkárií do vody. Může se však jednat o falešnou negativitu s ohledem na vývojové stadium nalezených plžů. Vzhledem k hlášeným onemocněním považuje KHS MSK koupání v lokalitě Pacalůvka Těrlické přehrady za rizikové a hodnotí vodu jako nevhodnou ke koupání.

Situací na Těrlické přehradě se bude KHS MSK nadále zabývat.

Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže. Je doprovázena intenzivním svěděním, které trvá obvykle několik dní. Způsobují ho drobní paraziti především rodu Trichobilharzia, jejichž životní cyklus je vázán jednak na vodní plže a dále na vodní ptáky (např. divoké kachny). Prevencí může být použití voděodolných ochranných krémů před koupáním, léčba je pouze symptomatická aplikací gelů nebo jiných přípravků zklidňujících kůži.

Další koupaliště jsou v pořádku

Ke zlepšení kvality vody došlo v rybníku Bohušov, voda je zde i v ostatních sledovaných nádržích vhodná ke koupání.

V rámci dozorové činnost byly odebrány vzorky z přírodního koupaliště v areálu štěrkovny Hlučín. Kvalita vody jak ve volném jezeře, tak i v nádrži ke koupání (bazén B1) je vyhovující.

Rovněž byla pracovníky KHS MSK zkontrolována kvalita vody v dalších provozovaných nádržích ke koupání – u chaty Dukla v Čeladné, u horského hotelu Čeladenka, nádrže Krkoška, v areálu hotelu Bahenec, koupaliště na Hrázi v Darkovicích. Rozbory byla ve všech nádržích potvrzena vyhovující kvalita vody.

V kontrolách kvality vody pokračují i provozovatelé nádrží ke koupání. Ověřena byla kvalita v bazénu plavci areálu letního koupaliště v Porubě, která je provozována v režimu přírodního koupaliště. Dále na nádrži u chaty Dukla v Čeladné a na koupališti na Hrázi v Darkovicích. Všechny nádrže vykazují vyhovující kvalitu vody.

DiskuzeChaty, chalupy a apartmány u vodní nádrže Lipno naleznete na stránce Lipno ubytování. Když můžeme doporučit ubytování na horách, podívejte se na stránky Krkonoše ubytování nebo na hranici s Německem Šumava ubytování.