Zákaz koupání v Brněnské přehradě

2018-08-19 22:55:59 KOUPÁNÍ.cz
Hygienici zasahují

Pracovníci Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ve spolupráci s pracovníky Zdravotního ústavu Ostrava, pracoviště Brno, pravidelně kontrolují kvalitu vody ke koupání ve volné přírodě.

Brněnská přehrada

Ve vodní nádrži Brno v koupacích oblastech Brněnská přehrada – Rakovec a Brněnská přehrada – Kozí horka stále přetrvává nevyhovující jakost vody, jež neodpovídá hygienickým požadavkům (přítomnost toxických sinic v množství, které představují zdravotní riziko, přítomnost vodního květu, vysoká koncentrace chlorofylu a nízká průhlednost) a voda je v těchto monitorovacích místech i nadále hodnocena stupněm 5 - zákaz koupání.

Pro monitorovaná místa Brněnská přehrada – Rokle, Brněnská přehrada – Osada a Brněnská přehrada – Sokolské koupaliště zůstává zhoršená jakost vody ke koupání stupeň 3.

Laboratorní výsledky sledovaných ukazatelů v těchto třech místech vykazují příznivý trend - počty sinicových buněk mají klesající tendenci, koncentrace chlorofylu je zde také nižší, zvyšuje se průhlednost vody.

Letovice a Nové Mlýny

Zhoršená jakost vody ke koupání stupeň 3 je v Jihomoravském kraji dále také ve vodní nádrži Letovice - Svitavice, Letovice-Vranová, v rybníku Suchý, v obou lagunách (Laguna 1 a Laguna 2) na Nových Mlýnech a v Lulči.

Při koupání ve vodě se zhoršenou jakostí vody je zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Koupajícím se doporučujeme, je-li to možné, se po koupání vždy co nejdříve osprchovat čistou vodou.

Nádrž Pálava u Blanska

Ve vodní nádrži Pálava je voda nevhodná ke koupání stupeň 4. Voda ke koupání neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Osobám, které se přesto rozhodnou ve vodě koupat, doporučujeme, je-li to možné, se po koupání vždy co nejdříve osprchovat čistou vodou. Kontakt těla s vodou obsahující sinice by měl být co možná nejkratší (do 10 min).

Nádrž Výrovice

Voda vhodná ke koupání pouze s mírně zhoršenými vlastnostmi stupeň 2 je ve vodní nádrži Výrovice, došlo ke zlepšení výsledků laboratorně analyzovaných ukazatelů (snížení počtu buněk sinic, snížení koncentrace chlorofylu), které vedlo v celkovém kontextu k možnosti hodnotit jakost vody v této nádrži lepší známkou.

Ve všech ostatních koupacích oblastech a přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je jakost vody vhodná ke koupání bez omezení.

Diskuze

Fotografie:Chaty, chalupy a apartmány u vodní nádrže Lipno naleznete na stránce Lipno ubytování. Když můžeme doporučit ubytování na horách, podívejte se na stránky Krkonoše ubytování nebo na hranici s Německem Šumava ubytování.