Kontaktní údaje

2011-07-18 12:23:48 KOUPÁNÍ.cz
WWW.KOUPANI.CZ: Pojďte se koupat! Interaktivní přehled koupališt a bazénů v České republice.

Vydavatel:

UpDown Media, s.r.o

Adresa: Sněženková 6, 106 00 Praha 10
Web: www.koupani.cz
E-mail: redakce@koupani.cz

Publisher:

Jakub Turek
Tel.: +420 728 892 898
Skype: Jakub_Turek
ICQ: 344733643 344733643

Provoz:

Reklama: UpDown Media www.updownmedia.cz
Konektivita: VS hosting www.vshosting.cz
Webspace: Next Generation Solution www.ngs.cz
Účetnictví: Zacheus www.zacheus.cz

Fakturační údaje:

IČO: 26195852
DIČ: CZ26195852
Číslo účtu u Komerční banky: 35-5473740247 / 0100

Společnost je zapsaná v OR MS Praha, oddíl C, vložka 107163

Mapa:
Zvětšit mapu 

Info o serveru

 

UpDown Media, s.r.o.

Podmínky užívání služeb KOUPÁNÍ.cz

Všeobecná dohoda

Internetový server KOUPÁNÍ.cz je deník o sportovních aktivitách v přírodě. Zaměřuje se na volný čas a rekreační plavání. Server KOUPÁNÍ.cz věnuje velký prostor vám, kteří aktivně sportujete, plavete, koupete se a máte rádi vodu.

Všeobecné podmínky

Přístup k internetové stránce www.koupani.cz a její používání se řídí těmito všeobecnými podmínkami.

Užíváním této stránky projevuje uživatel souhlas s podmínkami v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního vstupu uživatele na stránku.

Provozovatel stránky UpDown Media, s.r.o. si vyhrazuje právo podmínky kdykoliv změnit, a to tak, že jejich nové znění uveřejní na stránce www.koupani.cz. 

Technické záruky

Stránka je poskytována tak, jak je. Provozovatel neposkytuje jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na stránce nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejím výpadkům. Přes veškeré úsilí, které vynakládá, nemůže provozovatel vyloučit výskyt škodlivého nebo obtěžujícího software a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, kterou tento software způsobí.

Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny stránky, technická selhání, chyby, či jakékoliv jiné vady, které mohou při provozu stránky nastat.

Tato stránka používá technologii cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Podmínky pro uchovávání nebo přístup ke cookies je možné nastavit v prohlížeči uživatele.

Obsahové záruky

Přestože provozovatel vyvíjí maximální snahu, aby obsah stránky byl pravdivý a přesný, nedává žádnou záruku – výslovnou či implicitní – že informace zveřejňované na stránce budou pravdivé, úplné a přesné.

Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout uveřejněním nepravdivých, neúplných či nepřesných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout z užívání stránky, nemožnosti ji užívat, jakož i z jakéhokoliv jednání, které bylo učiněno v souvislosti s užíváním stránky.

Uživatelé nesou veškerá rizika, která mohou plynout z užívání stránky, odkazování na stránku a na její obsah, nebo spoléhání na pravdivost, úplnost a přesnost informací na ní zveřejněných.

Uživatelům se nedoporučuje přijímat žádná zásadní osobní, finanční nebo obchodní rozhodnutí pouze na základě informací získaných prostřednictvím stránky.

Vliv provozovatele na obsah

Žádné materiály s výjimkou zvláště označených, uveřejněné na stránce nevyjadřují názory provozovatele a ani nejsou uveřejňovány v jeho prospěch. Názory a postoje odrážejí pozici uvedených autorů. Na obsah diskusních příspěvků a samobslužných rubrik nemá provozovatel žádný vliv.

Stránka může obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky. Provozovatel se nezaručuje za obsah takovýchto internetových stránek a nenese za něj žádnou odpovědnost.

Využití stránky uživatelem

Uživatel nesmí obsah stránky využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných provozovatelem, nebo rušit používání těchto serverů.

Tyto podmínky a užívání stránky se řídí právem České republiky. Pro řešení jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s užíváním stránky jsou příslušné soudy České republiky.

Pravidla diskuse

Diskuse na stránce je otevřená všem uživatelům internetu.

Provozovatel i redakce stránky si zakládají na minimální regulaci projevených názorů v diskusi. Trvají na respektování morálky, zákonných omezení a mezilidské slušnosti.

Nepřípustné jsou zejména příspěvky, které obsahují propagaci rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti, násilí vůči jednotlivcům i skupinám osob, přímou propagaci komerčních aktivit, skrytou i otevřenou reklamu, všechny projevy šikany a stalkingu a jakékoliv spamové aktivity.

Nepřípustné jsou také vulgární a urážlivé materiály textové, obrazové i filmové podoby. Za vrcholně nevhodné se považují příspěvky útočící na osobní vlastnosti, zkušenosti a jednání ostatních diskutujících nebo autorů uveřejněných materiálů, které nesouvisí s diskutovanými tématy.

Za nevhodné se považuje též používání nepravdivých jmen, přezdívek a adres elektronické pošty, jež jsou záměrně zaměnitelné se jmény veřejně známých osob, nebo osob, které na stránce veřejně vystupují nebo jsou činné ve veřejném životě.

Příspěvky, které porušují výše uvedená pravidla, jsou provozovatel nebo redakce stránky oprávněni odstranit.

Informace pro média

Nabízíme možnost spolupráce, živých vstupů či besed na téma uveřejněná nebo připravovaná serverem KOUPÁNÍ.cz.

Pro elektronická média: Lze použít zpravodajské licence a o tématech referovat způsobem, který uznají za vhodný, s podmínkou, že bude jako zdroj uveden server KOUPÁNÍ.cz.

Pro tištěná a internetová média: Citace z článků uveřejněných na serveru KOUPÁNÍ je možná při aplikaci běžných pravidel jako je uvedení zdroje www.KOUPÁNÍ.cz, nezkreslování důležitých sdělení a zachování autorských práv. Přebírání celých materiálů je možné po osobní nebo písemné dohodě. Součástí dohody bude i určení, kdo a jak bude upravovat materiály KOUPÁNÍ.cz pro účely zájemce.

Pro nekomerční využití: Redakční obsah KOUPÁNÍ.cz podléhá licenci Creative Commons 3.0 Uveď autora.

KOUPÁNÍ.cz je členem internetové sítě Outdoornet, sdružení serverů, které se dohodly na společném měření návštěvnosti, společné administraci inzerce a jejím společném účtování zákazníkům. Síť zastupuje společnost UpDown Media.

Chceme spolu s vámi vytvářet živý internetový prostor, kam se budete rádi vracet, kde se budete moci "blýsknout" svými zážitky nebo poradit s ostatními. Za připomínky a rady předem děkujeme.

Vaše redakce redakce@koupani.cz  

DiskuzeChaty, chalupy a apartmány u vodní nádrže Lipno naleznete na stránce Lipno ubytování. Když můžeme doporučit ubytování na horách, podívejte se na stránky Krkonoše ubytování nebo na hranici s Německem Šumava ubytování.